Vagtværn fra 2. verdenskrig i Frederikshavn

Før storkommunen

1939 blev et vigtigt år for Frederikshavn. Her blev købstaden sammenlagt med dele af Flade sogn. Det havde længe været et problem med byens udvikling, at de gamle by- og markjordsmatrikler var fuldt udbygget, og en stadig større befolkning måtte søge til nabokommunen Flade-Gærum for at få et sted at bo.

Det var især den store arbejderbefolkning, der søgte til den lille kommune, og det gav store problemer i nedgangstider med høj arbejdsløshed. Flade-Gærum havde mange udgifter til skoler, socialforsorg og arbejdsløshedsunderstøttelse i 20’erne og 30’erne, samtidig med at landbrugets indtjeningsevne ikke var særlig stor.

Derfor kom overførslen som en lettelse for landkommunen, mens det borgerlige byråd i Frederikshavn anede, at deres parlamentariske grundlag var ved at fortone sig.

Det var et stort område, der blev inddraget: 1.440 hektar med små 4.000 indbyggere. De mange mennesker boede i Bangsbostrand, Båder eller Nyholmstrand samt i de to landsbyer Øster og Vester Flade, som efterhånden var bygget sammen med Frederikshavn gennem Hjørringvej.

Bangsbostrand med den store skole fra 1916 og filialkirke fra 1902 kom til at danne et helt nyt sogn, Bangsbostrand sogn, mens den nordlige del af Flade først senere fik eget sogn som Abildgård sogn.

I denne periode opførtes de første boligforeningsbyggerier i Frederikshavn. På gården Niels Mindes jord ved Barfredsvej opstod i 1942 Borgmester Hassingsvej og nogle år senere byggedes der på Barfredsvej, Vinkelgården, Bakkegården, Lindegårdsvej, Abildgårdsvej, Knudensvej og Finnsvej, Plantagevej.

Der var hårdt brug for den nye jord til andet end boligforeningsbyggeri. Mange nye kvarterer udstykkedes til parcelhusbyggeri. Det var Ø-gadekvarteret i det nyinddragede byareal på Bangsbos jord, hvor en en selvbyggerforening opførte en række huse. Det samme skete i bynavnekvarteret i nordbyen, hvor selvbyggerne opførte huse i Koldinggade.

Desuden udstykkedes der jord til Søheltekvarteret, endnu inden de brølende 60ére satte ind.

I 60’erne kom Grønlandskvarteret og Guldkysten syd for Bangsbostrand til som parcelhuskvarterer, mens boligforeningsbyggeriet fortsatte med Provst Dreslersvej og Bangsbovej.

Del denne side

Besættelsen

Under besættelsen var Knivholt uddannelsested for tyske jagerpiloter.