Fiskelejer ved Frederikshavn

Fiskelejer

Der har til alle tider været dyrket fiskeri langs kommunens kyster.

Enkelte steder blev fiskeriet organiseret i bådelaug, og der blev bygget kåse.

Det fornemste eksempel er Fladstrand, men også Strandby blev et fiskerleje sammen med Nyholmstrand eller Båder, som området mellem Bangsbostrand og Fladstrand kaldtes.

I dag er der dog kun enkelte minder tilbage fra det gamle kystfiskeri i Bangsbostrand. Her står stadig resterne af de gamle kåse synlige flere steder, ligesom Neppens havn er en del af det gamle kåsesystem omkring Bangsbo å's udmunding.

Frederikshavn Værfts funktionærboliger på Sofievej.

Del denne side