Færge til Sverige

Efter storkommunen

Udviklingen i 60’erne pegede i retning af større kommuner. Overalt i landet var der behov for at inddrage ny jord til erhvervs-, bolig-, rekreative- og ressourcemæssige formål. Købstaden Frederikshavn var også klemt.

Storkommunen opstod i 1970 med inddragelsen af de gamle landkommuner Flade-Gærum, Åsted-Skærum og Elling. Øgruppen Hirsholmene blev også inddraget, selvom øen til det sidste forsøgte at få en Christiansø-ordning.

Understed-Karup havde sat næsen op efter at blive en del af den nye storkommune, men kun den nordligste del af Understed sogn kom med, fordi Sæby følte sig klemt af Frederikshavn.

Mod vest bremsedes udviklingen af Sindal kommune, som hurtigt var opstået af frivillighedens vej for at modvirke en deling af de gamle sogne mellem Frederikshavn og Hjørring.

Frederikshavn kommune fik ikke det arealmæssige underlag, som den egentligt var berettiget til, men kommunen har indtil videre klaret sig, fordi befolkningsprognoserne ikke holdt. Bortset fra sovebykvartererne i Elling, Strandby, Vangen/Haldbjerg, Kilden, Gærum, Ravnshøj og Kvissel, har det først de seneste år været nødvendigt at gå udenfor købstadsgrænsen fra 1939.

I 70’erne opstod der en række nye parcelhuskvarterer. Før 1975 var det Musikkvarteret og Sønderjyllandskvarteret, og efter 1975 kom Padborgvej og Sindallund til. I de samme år anlagdes også to store boligkvarterer Fælledbo og Haanbæk.

Efter 1980 afrundedes boligbyggeriet med Bornholmskvarteret, Atletikvej, Gudevej og Apholmen. Desuden opførte boligforeningerne Engparken og boliger på de grunde i midtbyen, som blev ledige ved udflytning af banegård og industri.

Med inddæmningen af nye havnearealer blev der efter 1956 mulighed for udflytning af industrierne. Ud på de nye havnearealer flyttede de industrier, som var afhængige af produktion til skibe, mens de øvrige industrier efterhånden flyttedes til de nye erhvervsområder vest og nord for byen.

Del denne side

Frederikshavn Værft

Frederikshavn Værft var et af Danmarks ældste. Det lukkede med udgangen af 1999, og i dag er der kun et træskibs- og et reparationsværft tilbage i byen med de stolte skibsbygningstraditioner.

Passagerdamperen Julius Thomsen bygget på Frederikshavn Værft i 1927. Skibet blev bygget til Grønlandsfart for Kryolitselskabet.