Det Muntre Køkken?

Onsdag den 20. maj stod bededagsferien for døren. Få dage forinden havde vi planlagt sommer- og efterårssæsonen for den over 300 år gamle gård i landsbyen Vester Flade, som kaldes for Sognefogedgården, fordi de to seneste ejere i familien Munk Nielsen begge har været sognefogeder.

Denne onsdag blev dog ikke som andre onsdage. Fem mindreårige drenge havde fået den ide, at dette kulturhistorisk interessante sted bare var et forladt hus, som man uden videre kunne bryde ind i og vandalisere inventaret, hvoraf noget havde fulgt gården, siden den blev købt fri af herregården Knivholt i 1843. Glas, porcelæn og husgeråd - så som potter og pander i lertøj samlet af de sidste ejere, søskendeparret Karen og Peter Munk Nilsens forældre, bedste- og oldeforældre - blev knust til ukendelighed. Ikke én af de gamle potter kunne klinkes, så der var gået ualmindelig grundigt til værks. Regnvejret denne dag gjorde sit til, at ingen af naboerne som sædvanligt gik henover gårdspladsen, så de unge mennesker havde fri udfoldelse, indtil en nabo fattede mistanke og fik afbrudt ”festlighederne”.

 

Et par dage er nu gået med oprydning og med at skabe et overblik over omfanget af skaderne via vores inventarlister, og vi er fulde af fortrøstning. Ikke mindst fordi vi fra mange sider har fået trøstende ord og tilsagn om donationer til erstatning for de ting, der blev knust.

 

Ganske vist bliver det så ikke familien Munks ting. Men de venlige mennesker, der nu er trådt til, har lovet at berette om de ting, som de forærer til Sognefogedgården. Hvilket der kan komme andre spændende historier ud af - ikke mindst fordi hjælpen kommer fra både nær og fjern i vores nye store kommune. Det betyder, at der måske kan komme en ny forståelse af sammenhængene mellem de tre gamle købstadskommuner på Vendsyssels østkyst.

 

I løbet af den kommende uge har vi en aftale med glarmesteren om, at han starter isætningen af nye, gamle kittede enkeltlagsglas, så der igen kan kigges ind ad vinduerne. Vi regner også med, at vi i uge 25 - og hvis der er interesse for det - også i uge 24 vil invitere kommunens 4. - 6. klasser indenfor, så de kan få et indtryk af, hvordan det var at bo i Vendsyssel for 50, 100, 200 og 300 år siden.

Vi regner også med at holde nogle arbejds-lørdags-formiddage i løbet af sommer- og efterårsmånederne, hvor gårdens frivillige vil gå i gang med hus og have. I den forbindelse vil gården naturligvis være åben for publikum.

Den form for ødelæggelse af kulturmiljøet omkring Sognefogedgården, som Frederikshavn Kommune fik lavet i modstrid med lokalplanen, er derimod endnu ikke rettet op. Vi venter stadig på, at Frederikshavn Kommune opfører en afslutning af gårdspladsen mod øst, som de lovede til erstatning for den lade, der ifølge lokalplanen var udlagt til museumsformål. Det er ellers tiltrængt med den afslutning, sådan at gårdspladsen igen kan danne det fine gårdsrum, hvor man kan få følelsen af at være i en tidslomme. Det kan man ikke i dag, hvor nye biler er placeret helt op i skel, hvor der er støj og larm fra Flade Engvej, og hvor østenvinden rigtigt kan få fat i de gamle bygningers skrøbelige tagkonstruktioner.

Del denne side