Skifteprotokoller & Tingbøger

Bestillingsnr. Titel Forfatter Kr.
1401 Alfabetisk Register til Fladstrand Skifteprotokol 1770 -90 Verner Jensen 125,-
1402 Fladstrand Skifteprotokol 1770 - 90 Verner Jensen 35,-
1413 Ellinggård Skifteprotokol 1775 - 1815

Folketællinger m.v.

Bestillingsnr.  Titel Forfatter Kr.
1407 Beboerne I Fladstrand 1696 Verner Jensen 40,-
1408 Beboerne i Bangsbostrand & Flade 1750 Verner Jensen 25,-
1409 Befolkningen I Fladstrand 1715

Kirkebøger

Bestillingsnr. Titel Forfatter Kr.
1450 Vesterø Kirke 1646 - 1675  A. Juul Jacobsen  50,-
1451 Vesterø Kirke 1676 - 1710   A. Juul Jacobsen 50,- 
1452 Byrum Kirke 1720 - 1745 

Slægts- og Lokalhistorie

Bestillingsnr. Titel Forfatter Kr.
 1403 Bangsbo's Bygningshistorie Karen Marchmann  95,-
1404  Bangsbo's Historie  Jens Topholm  50,- 
1406  Bangsbo Mølle  Verner Jensen 

Årsbøger fra Bangsbo Museum & Arkiv

Bestillingsnr. Titel Årgang Kr.
1602 Bangsbo's Bygningshistorie  1984 10,-
1604 Kirker i Frederikshavns Kommune  1986 10,-
1605

Publikationer

Bangsbo Museum & Arkiv har i årenes løb udgivet mange bøger på eget forlag.

Udover vore årbøger, hvoraf de fleste stadig kan købes, har vi et pænt udvalg af bøger om slægts- og lokalhistorie, søfart, folketællinger, skifteprotokoller og besættelsestiden 1940-45.

Desuden forhandler vi relevante udgivelser fra andre forlag - især bøger som har lokalt islæt og interesse eller relaterer til vore udstillinger og arbejdsområder.

Nordre Skanse

I året 1627 trak der truende skyer op fra syd. Christian den Fjerde var i 1626 - som de nordtyske lutheraneres forkæmper - rykket ind i Tyskland med sin hær. Opgaven lykkedes ikke for ham.

Det Muntre Køkken?

Onsdag den 20. maj stod bededagsferien for døren. Få dage forinden havde vi planlagt sommer- og efterårssæsonen for den over 300 år gamle gård i landsbyen Vester Flade, som kaldes for Sognefogedgården, fordi de to seneste ejere i familien Munk Nielsen begge har været sognefogeder.

Månedens Butik

Siden september 2007 har Bangsbo Museum og Arkiv - i samarbejde med Frederikshavn Kommunes Biblioteker samt Handels- og Virksomhedsforeningen Frederik - beskrevet udvalgte butikkers bygningshistorie i Frederikshavn og omegn.

Beretningerne er offentliggjort i Frederiks lokalavis og har været udstillet i Frederikshavnerrummet på biblioteket.

Alle artiklerne kan nu læses i pdf-form herunder:

Færge til Sverige

Efter storkommunen

Udviklingen i 60’erne pegede i retning af større kommuner. Overalt i landet var der behov for at inddrage ny jord til erhvervs-, bolig-, rekreative- og ressourcemæssige formål. Købstaden Frederikshavn var også klemt.

Storkommunen opstod i 1970 med inddragelsen af de gamle landkommuner Flade-Gærum, Åsted-Skærum og Elling. Øgruppen Hirsholmene blev også inddraget, selvom øen til det sidste forsøgte at få en Christiansø-ordning.

Vagtværn fra 2. verdenskrig i Frederikshavn

Før storkommunen

1939 blev et vigtigt år for Frederikshavn. Her blev købstaden sammenlagt med dele af Flade sogn. Det havde længe været et problem med byens udvikling, at de gamle by- og markjordsmatrikler var fuldt udbygget, og en stadig større befolkning måtte søge til nabokommunen Flade-Gærum for at få et sted at bo.

Værft

Industrialisering

Det var store statslige investeringer, der for alvor satte fart på den lille handels-købstads industrialisering.

Havnen blev, med dygtigt forarbejde af købmand og krigskommissær Frantz Übersax, etableret som base for kanonbåde og kapere i krigen mod England 1807-14, men efter krigen opstod der hurtigt behov for en udvidelse. Købmandsborgerskabet vidste at udnytte havnens muligheder, og i 1830érne blev havnen udvidet første gang.

Fiskelejre

Fladstrands fremkomst

Hovedgårdene Bangsbo og Knivholt er vigtige for den tidlige udvikling af den kyststrækning, Frederikshavn i dag befinder sig på. Til gårdene hørte strandjord, og herfra foregik fiskeri og handel, og der opstod små fiskelejer (Bangsbostrand, Nyholmstrand, Båder og Fladstrand) med kåse, der gjorde det ud for primitive havneanlæg for fiskefartøjerne.

Sognekommunerne

En sidste sammenhæng man skal være opmærksom på er de gamle sognekommuner. Her var der fem gamle kommuner fra 1867:

Flade–Gærum kommune, Åsted–Skærum kommune og Elling kommune. Hertil kommer Understed–Karup kommune, hvoraf det nordøstlige hjørne er en del af Frederikshavn kommune og endelig Hirsholmene.

Disse kommuner havde en indbyrdes sammenhæng med vejsystem og skoler, som stadig kan opfattes i landskabet.

Fiskelejer ved Frederikshavn

Fiskelejer

Der har til alle tider været dyrket fiskeri langs kommunens kyster.

Enkelte steder blev fiskeriet organiseret i bådelaug, og der blev bygget kåse.

Det fornemste eksempel er Fladstrand, men også Strandby blev et fiskerleje sammen med Nyholmstrand eller Båder, som området mellem Bangsbostrand og Fladstrand kaldtes.

Landbrug ved Frederikshavn

Landbruget

Indenfor den nuværende kommunes område er der ikke mange landsbyer, men de fra det nord og vestjyske område kendte enestegårde. Heller ikke dyrkningsmæssigt lignede Vendsyssel det øvrige Danmark, hvor trevangsbruget var fremherskende.

I Vendsyssel derimod var det græsmarksbruget, der formentligt er det oprindelige, som var fremherskende. Græsvangsbruget udnyttede i endnu mindre grad jorden end ved trevangsbruget.

Bangsbo Hovedgaard

Hovedgårdene

Det er næppe mange kommuner i Danmark, der som Frederikshavn kommune kan fremvise hele syv herregårde.

Herregårdene begynder at dukke op i de skriftlige kilder i 13- og 1400-tallet. Oplysningerne om gårdenes oprindelse er dog sparsom.

Middelalder

Fra middelalderen er vi på mere sikker historisk grund, idet de skriftlige kilder begynder at optræde hen mod slutningen af 1300-tallet.

Ud over de to middelalderskibe, Ellingåskibet og Nordstrandskibet, dukker de oprindelige sognekirker op i landskabet.

Forhistorie

Det vides ikke hvornår de første mennesker har bosat sig omkring Frederikshavn. Men en tommelfingerregel er, at stenaldermennesket har bosat sig på toppen af den bakkeø, der går fra Hirtshals til Fladstrands knude ved Vangen og ned til Dronninglund Storskov.

Fra et af de ældste fund i Danmark ved vi, at der ved Nørre Lyngby er fundet spor fra den del af jægerstenalderen, der kaldes brommekultur.

Frederikshavns historie

Frederikshavn kommunes ældste bygninger er kirkerne

Der findes 5 middelalderkirker opført i tidsrummet 1150-1250:

Skærum kirke er formentlig den ældste, mens Flade, Gærum, Åsted og Elling kirker er bygget efter 1200. Men der findes også mange rester af meget ældre anlæg indenfor kommunegrænsen.

Related Tags

6293
Brønderslev
6294
Frederikshavn
6295
Grenen
6296
Hals
6297
Hirtshals
6298
Hjørring
6299
Jammerbugten
6300
Lysets Land
6301
Læsø
6303
Løkken
6304
Lønstrup
6306
Mors
6307
Nykøbing Mors
6308
Rebild
6309
Rubjerg Knude
6310
Råbjerg Mile
6311
Sindal
6312
Skagen
6313
Slettestrand
6314
Sæby
6315
Thisted
6316
Thy
6318
Tversted
6320
Øster Hurup
6321
Aalbæk
11406
Viborg
27191
Vesthimmerland
27192
Løgstør
27193
Aars
27194
Farsø
27195
Aalestrup
27196
Hvalpsund
27197
Himmerlandsstien
27198
Livø
27199
Lovns halvøen
27200
Vilsted Sø
27201
Limfjorden
27202
De Himmerlandske Heder
27263
Rold Skov
27264
Rebild Bakker
27319
Struer
27376
Dronninglund
27377
Hjallerup
27378
Asaa
27379
Klokkerholm
27380
Store Vildmose
27381
Jyske Ås
27382
Mariager
27383
Hobro
27384
Mariager Fjord
27385
Hadsund
27386
Als Odde
27420
Fjerritslev
27425
Hanstholm
27435
Blokhus
27443
Aalborg
27493
Skørping
27541
Arden
27542
Bjerringbro
27543
Brovst
27545
Gjøl
27546
Grønhøj
27547
Harboøre
27548
Himmerland
27549
Hou
27550
Sydthy
27551
Hvorslev
27552
Karup
27553
Klim Strand
27554
Limfjorden Øst
27555
Lyngså
27556
Løgstrup
27557
Lemvig
27558
Kjellerup
27559
Morsø
27560
Møldrup
27561
Nibe
27562
Nørager
27563
Nørresundby
27564
Pandrup
27565
Purhus
27566
Ranum
27567
Skive
27568
Svinkløv
27569
Spøttrup
27570
Thyborøn
27571
Tranum
27572
Rødhus
27585
Sallingsund
27586
Roslev
27587
Saltum
27593
Søllerød
27597
Rødding
27604
Aabybro
27673
Attrup
27674
Kollerup
27675
Rødkærsbro
27676
Stoholm
27678
Støvring
27679
Sundsøre
27680
Thyholm
27681
Tjele
27682
Tornby
27683
Torup
27684
Tårs
27686
Voerså
27687
Vrå
27731
St. Vildmose
27755
Lille Vildmose
27757
Toppen af Danmark
28682
Fur
28756
Sejlflod
28982
All of North Jutland
29137
Gatten
29200
Aalborg Kyst
29251
Limfjorden